17.01.2022Aralık 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi17.01.2022Aralık 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi17.01.2022Aralık 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi17.01.2022Aralık 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi...

11.01.2022 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi                ...

10.01.2022 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   ...