MALİ DANIŞMANLIK

DENETİM HİZMETLERİ

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Mali Danışmanlık

Türkiye’nin değişen ve rekabeti yüksek pazarlarında en etkili iş stratejilerini oluşturabilmeleri için sahip olduğumuz tecrübeli danışmanlarımız ile müşterilerimize mali hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Önerilerimizi hazırlarken müşterilerimiz stratejik hedeflerine odaklanmakta; iş ölçekleri(KOBİ/ halka açık) ve faaliyet düzeyleri(ulusal/uluslararası) göz önünde bulundurmaktayız. Amacımız müşterilerimizin olası iş risklerini belirlemek, bu risklerin azaltılmasına yönelik en avantajlı ve anahtar durumdaki yasal hüküm ve uygulamaları seçerek kendilerini üstün kılmaktır.

Hizmetler
Mali Hukuk Hizmetleri

• Şirket Kuruluş İşlemleri
• Sözleşme, tüzük, isim ve adres değişiklikleri
• Halka Arza yönelik danışmanlık hizmetleri
• Vergi İdaresi, Ticaret Odası ve SPK idaresi ile yapılacak uzlaşmalara yönelik destek ve danışmanlık
• Yabancılar için yatırım izinlerinin alınması ve yönlendirici hizmetler.
• Vergi davalarına yönelik danışmanlık
• Tasfiye işlemleri

Şirket Birleşmeleri ve Alımlara Yönelik Hizmetler

• Sözleşme seçimi ve yapılandırılması
• Girişim ortaklıkları, şirket alış-satışına yönelik tarama ve geçiş süreci planlaması.
• Vergi ve Finans Planlaması
• Değerleme işlemleri ve emeklilik yükümlülüklerinin devri

Danışmanlık Hizmetleri

• Nakit ve Varlık Yönetimi
• Banka İlişkileri ve Kredi Görüşmeleri
• Aile şirketlerinde Sürdürülebilirlik
• Benchmarking/Sektörel Kıyaslama
• Yönetim Danışmanlığı (Kriz Yönetimi)
• İnsan Kaynakları Hizmetleri

Denetim  ve   Mali  Danışmanlık

Denetim  ve  Mali  Danışmanlık   Hizmetleri  bölümünde, “ Şirketlerin  Sürekliliği”  prensibinin  önceliğinde, kurumsal   yönetimin   şirket  yönetimine, ortaklarına  ve diğer  üçüncü  kişi ve  kurumlara  sunmuş  olduğu  mali  tablo  ve  diğer  bilgilerin, Sermaye  Piyasası  Kurulu,  Uluslararası  Muhasebe  Standartları   veya  diğer kabul  görmüş  muhasebe standartlarına   uygunluğu   konusunda   finansal  raporlama  ve  bağımsız  denetim  çalışmaları  yer  almaktadır.

Hizmetler

  • Yasal  Bağımsız  Denetimler
  • Özel  Amaçlı  Bağımsız  Denetimler
  • İç  Kontrol  Sistemlerinin  İncelenmesi
  • Mali  Analiz  ve  Risk  Değerlendirmesi
  • Uygunluk  İncelemeleri

Vergi Danışmanlığı

Türk  Vergi Mevzuatının  sıkça  değişen  yapısı  ve  bu  değişkenlikle  gelen  karmaşıklık  sebebiyle  şirketlerin   olduğu  kadar,  şahısların  da  vergisel  ve  mali  yükümlülükleri nedeniyle   uzman  kişilerinden  görüş almak, sürekli danışmanlık almak  zorunluluğu  ihtiyaç hissetmesi  doğal  olarak ortaya  çıkmaktadır.
Bu nedenle, vergi mevzuatımıza  göre  gerçek kişilerin vergilendirilmesi ile ilgili danışmanlık hizmetlerimiz  aşağıda  belirtilmektedir.

Hizmetler

  • Beyannamelerin düzenlenmesi
  • Diğer ticari  ve  vergi mevzuat danışmanlık hizmetleri