Vergi Takvimi

23/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 23/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ...

16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait...

20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin...