Vergi Takvimi

25/12/2019 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi ...

26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin...

31/12/2019 2020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki 31/12/2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi 31/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 31/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve...