SOSYAL GÜVENLİKLİK VE SİGORTA HADLERİ – TUTAR – ORANLARI

ASGARİ ÜCRET TUTARI

(16) Yaşını Doldurmuş Olanlar
(01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında)
Net Asgari Ücret1.270,75 TL
Brüt Asgari Ücret1.777,50TL
SSK Primi İşçi Payı (% 14)248,85 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)17,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı1.510,87 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi (% 15)226,63 TL
Damga Vergisi (Binde 7,59)13,49 TL
Kesintiler Toplamı506,75 TL

(*) Yukarıdaki asgari geçim indirimi uygulaması  çalışanın bekar olduğu varsayımına göre hesaplanmıştır

İHBAR SÜRELERİ ve İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI

Hizmet Akdi Sona erdirilirken dikkate alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları(*)
HİZMET SÜRESİBİLDİRİM SÜRESİİHBAR TAZMİNATI TUTARI
 6 aydan az olan çalışma dönemi için2 hafta2 Haftalık Ücret
 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için4 hafta4 Haftalık Ücret
 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için6 hafta6 Haftalık Ücret
 3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için8 hafta8 haftalık Ücret

(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarları
DönemTutar
01.07.2017 - 31.12.2017 Tarihleri arası 4.732,48 TL
01.01.2017 - 30.06.2017 Tarihleri arası 4.426,16 TL
01.07.2016 - 31.12.2016 Tarihleri arası 4.297,21 TL
01.01.2016 - 30.06.2016 Tarihleri arası 4.092,53 TL
01.09.2015 - 31.12.2015 Tarihleri arası 3.828,37 TL
01.07.2015 - 31.08.2015 Tarihleri arası 3.709,98 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 Tarihleri arası 3.541,37 TL

SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

Uygulandığı DönemTaban ÜcretTavan Ücret
01.07.2017-31.12.20171.777,50 TL13.331,40 TL
01.01.2016-31.12.20171.647,00 TL10.705,50 TL

SİGORTA PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR ve TUTARLARI 

Sigorta Primine Tabi Olmayan Sosyal Yardımlar
(Yemek Yardımı ile Aile ve Çocuk Yardımı Tutarları)
DönemiYemek Parası (Günlük)Çocuk Zammı  (Aylık)Aile Zammı (Aylık)
01.01.2017 - 31.12.20173,56 TL35,55 TL177,75 TL
01.01.2016 - 31.12.20163,29 TL32,94 TL164,70 TL
01.07.2015 - 31.12.20152,55 TL25,47 TL127,35 TL
01.01.2015 - 30.06.20152,40 TL24,03 TL120,15 TL
01.07.2014 - 31.12.20142,27 TL22,68 TL113,40 TL
01.01.2014 - 30.06.20142,14 TL21,42 TL107,10 TL

SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ORANLARI

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları
4/a kapsamında çalışan emeklilerin SGDP OranlarıSigortalı Payıİşveren PayıToplam
Toplam%7,5%24,5%32
SSK emeklilerinde prime esas kazanç üzerinden %7,5%22,5%30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi-%2%2

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU  PRİM ORANLARI 

SSK Prim Oranları(4/a)kapsamında
PrimSigortalı Payıİşveren PayıToplam
Toplam%14%20,5-23,5%34,5-37,5
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi-%2%2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi%9%11%20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri için)%9%12-14%21-23
Genel Sağlık Sigortası Primi%5%7,5%12,5

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU  PRİM ORANLARI 

SSK Prim Oranları(4/b)kapsamında
PrimToplam
Toplam%34,5
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi%2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi%20
Genel Sağlık Sigortası Primi%12,5