VERGİSEL HADLER – TUTARLAR- ORANLAR

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME TÜRÜVERİLME SÜRESİÖDEME SÜRESİ
Yıllık Gelir VergisiMart Ayının 1’i ile 25. günü Akşamına Kadar1. Taksit Mart Ayı Sonu
2. Taksit Temmuz Ayı Sonu
Yıllık Kurumlar VergisiNisan Ayının 1’i ile 25. günü Akşamına KadarNisan Ayı Sonuna Kadar
(Tamamı)
Geçici Vergi (01-03 Dönemi)
Geçici Vergi (04-06 Dönemi)
Geçici Vergi (07-09 Dönemi)
Geçici Vergi (10-12 Dönemi)
14 Mayıs Akşamına Kadar
14 Ağustos Akşamına Kadar
14 Kasım Akşamına Kadar
14 Şubat Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 17. günü Akşamına Kadar
Aylık MuhtasarTakip Eden Ayın 23. günü Akşamına KadarBeyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar
Üç Aylık Muhtasar (01-03 Dönemi)
Üç Aylık Muhtasar (06-06 Dönemi)
Üç Aylık Muhtasar (07-09 Dönemi)
Üç Aylık Muhtasar (10-12 Dönemi)
23 Nisan Akşamına Kadar
23 Temmuz Akşamına Kadar
23 Ekim Akşamına Kadar
23 Ocak Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar
Katma Değer VergisiTakip Eden Ayın 24. günü Akşamına KadarBeyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)Takip Eden Ayın 15. günü Akşamına KadarBeyanname Verme Süresi İçinde
Damga Vergisi BeyannamesiErtesi Ayın 23. günü Akşamına KadarBeyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar
GVK.’nun Geçici 67’nci Maddesine Göre Verilecek BeyannameTakip Eden Ayın 23. günü Akşamına KadarBeyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar
KVK’nun 15 ve 30’ncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifat İle İlgili Muhtasar BeyannameTakip Eden Ayın 23. günü Akşamına KadarBeyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar
Basit Usulde Gelir VergisiŞubat Ayı 25. günü Akşamına Kadar1. Taksit Şubat Ayı Sonu
2. Taksit Haziran Ayı Sonu
Özel BeyannameÖzel Beyanname Verilmesi Gereken Gelirlerin İktisap Tarihinden İtibaren 15 gün İçindeBeyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)I. Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25’nci günü, ikinci 15 günlük dönem için takip eden ayın 10’ncu günü akşamına kadar

II. Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15’nci günü akşamına kadar

III. sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.
Beyanname Verme Süresi İçinde

FATURA DÜZENLEME VE SABİT KIYMETLERDE GİDER YAZMA ÜST SINIRI

Fatura Düzenleme Zorunluluğu Alt Sınırı
YILTUTAR
2017900
2016900
2015880
2014800
2013800
2012770
2011700
2010680
Sabit Kıymetlerde Gider Yazma Üst Sınırı
YILTUTAR
2017900
2016900
2015880
2014800
2013800
2012770
2011700
2010680

GECİKME ZAMMI-GECİKME FAİZİ ve PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları
DönemiOranı AylıkOranı Yıllık
19.10.2010'dan itibaren1,40%16,80%
08.03.1994-30.08.1956 tarihleri arasında12%144%
31.08.1995-31.01.1996 tarihleri arasında10%120%
01.02.1996-08.07.1998 tarihleri arasında15%180%
09.07.1998-20.01.2000 tarihleri arasında12%144%
21.01.2000-01.12.2000 tarihleri arasında6%72%
02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arasında5%60%
29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arasında10%120%
31.01.2002-11.11.2003 tarihleri arasında7%84%
12.11.2003-01.03.2005 tarihleri arasında4%48%
02.03.2005-20.04.2006 tarihleri arasında3%36%
21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arasında2,5%30%
19.11.2009-18.10.2010 tarihleri arasında1,95%23,4%

GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNA YARDIMLAR

Gelir Vergisinden Müstesna Çocuk Yardımı
DönemiTutar
01.07.2017 - 31.12.201725,68 TL
01.01.2017 - 30.06.201724,01 TL
01.07.2016 - 31.12.201623,31 TL
01.01.2016 - 30.06.201622,20 TL
01.07.2015 - 31.12.201520,77 TL
01.01.2015 - 30.06.201519,83 TL
01.01.2014 - 31.12.201419,25 TL

GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNA YARDIMLAR

Gelir Vergisi'ne Tabi Olmayan Yemek Yardımı Tutarları
YılGünlük Tutar
201714,00 TL
201613,00 TL
201513,00 TL
201412,00 TL
201312,00 TL
201211,70 TL
201110,70 TL

 

(*) KDV Hariç Tutarı

 

 

İşveren tarafından hizmet erbabına ödenen evlenme ve doğum yardımlarının, çalışanın brüt aylığının iki katına veya buna tekabül eden  gündeliklerinin tutarına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. (GVK Md.25/5)

KİRA GELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI 

Gayrimenkul Sermaye İradında Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarı
YILTUTAR
20173.900,00 TL
20163.800,00 TL
20153.600,00 TL
20143.300,00 TL
20133.200,00 TL
20123.000,00 TL
2011 2.800,00 TL

MENKUL SERMAYE İRADI BEYAN SINIRI

YılTutar
201730.000,00 TL
201630.000,00 TL
201529.000,00 TL
201427.000,00 TL
201326.000,00 TL
201225.000,00 TL
201123. 000,00 TL

(NOT: Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin (c) fıkrasına göre beyan sınırı olup, bu gelirin yanında stopaja tabi Serbest Meslek Kazancı v.b. gelir unsurlarının olması halinde, bu nevi gelirlerin toplamının 30.000,00 TL’yı aşıp, aşmadığı beraber değerlendirilerek beyan sınırı tespit edilecektir.)

MENKUL SERMAYE İRADI İNDİRİM ORANI 

YILOran
2016%38,19
2015%60,39
2014%100,00
2013%53,11
2012%84,40
2011%100,00
2010%93,40

REESKONT ve AVANS FAİZ ORANLARI 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları (31.12.2016'den itibaren)

Reeskont İşlemlerinde

8,75%
Avans İşlemlerinde *9,75%

 

(*) VUK Genel Tebliği Seri No:238’e istinaden Avans İşlemlerinde uygulanacak faiz oranı Reeskont oranı olarak dikkate alınacaktır.