Vergi Takvimi

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  11/01/202116-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12/01/202116-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  15/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  20/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/01/20211-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/01/2021Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/01/2021Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/01/2021Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  26/01/2021Aralık 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/01/20211-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  01/02/2021Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
  01/02/2021Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
  01/02/2021Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2021Yıllık Harçların Ödemesi
  01/02/20212020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  17/02/20212020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/02/20212020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/02/20212021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
  26/02/20212019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
  01/03/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
  01/03/20212021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  31/03/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/03/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/04/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/04/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/06/20212020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2021Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/02/2021Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  01/02/20217256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi
  01/02/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
  01/02/2021Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
  01/02/2021Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2021Yıllık Harçların Ödemesi
  01/02/20212020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  09/02/202116-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/02/202116-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  17/02/20212020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/02/20212020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  22/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/02/20212021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
  22/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/02/20211-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/02/20211-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/02/20212019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
  26/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/02/2021Ocak 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  01/03/2021Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  01/03/2021Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
  01/03/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/03/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/03/2021Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  01/03/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
  01/03/20212021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  09/03/202116-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/03/202116-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  24/03/20211-15 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/03/20211-15 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/03/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/03/20212020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
  31/03/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/03/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/03/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
  31/03/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
  31/03/2021GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi
  31/03/2021Şubat 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  31/03/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  09/04/202116-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  12/04/202116-31 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  20/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/04/20211-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/04/2021Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/04/2021Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  26/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/04/2021Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/04/20211-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  30/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2021Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  30/04/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/04/2021Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  30/04/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/04/20212020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/04/2021Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
  30/04/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/04/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2021Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2021Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  10/05/202116-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11/05/202116-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  17/05/20212021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/05/20212021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  17/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  17/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  20/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/05/20211-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/05/20211-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  26/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/05/2021GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
  26/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/05/2021Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  31/05/20212020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
  31/05/2021Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  31/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  31/05/20212020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
  31/05/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
  31/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/05/20212021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  31/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/05/20212021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  31/05/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
  31/05/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/05/2021Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  31/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/05/20212020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  09/06/202116-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/06/202116-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  21/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  21/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/06/20211-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/06/20211-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  28/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  28/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  28/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  30/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/06/2021Mayıs 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/06/2021Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  30/06/2021Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi
  30/06/20212020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
  30/06/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  09/07/202116-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  12/07/202116-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  16/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  16/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  26/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/20211-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
  28/07/2021Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
  30/07/20211-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  02/08/20212020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  02/08/2021Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  02/08/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/08/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/08/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
  02/08/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
  17/08/20212021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/08/20212021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/08/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  02/08/20212020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  02/08/2021Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  02/08/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/08/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
  02/08/2021Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/08/2021Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
  02/08/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
  02/08/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  10/08/202116-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/08/202116-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  16/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  16/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  16/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  17/08/20212021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/08/20212021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/08/20211-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/08/20211-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/08/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/08/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/08/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  31/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/08/2021Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  31/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  31/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/08/2021Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/08/20212021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  31/08/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  09/09/202116-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/09/202116-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/09/20211-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  27/09/20211-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  27/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/09/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/09/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
  30/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  30/09/2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  11/10/202116-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  11/10/202116-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/10/20211-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/10/20211-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  26/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/10/2021Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/10/2021Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/10/2021Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  26/10/2021Eylül 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  01/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2021Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2021Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
  01/11/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  01/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  09/11/202116-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/11/202116-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  17/11/20212021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/11/20212021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  22/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/11/20211-15 Kasım 2021 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/11/20211-15 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/11/2021Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  30/11/20212021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  30/11/20212021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  30/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  30/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/11/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/11/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/11/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
  30/11/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/11/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  30/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/11/20212020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  09/12/202116-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/12/202116-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/12/20211-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  27/12/20211-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  27/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/12/20212020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  31/12/20212022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  31/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  31/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/12/20212020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
  31/12/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  01/01/1970
  01/01/1970
  01/01/1970

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  01/01/202016-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/01/202016-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/01/20201-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
  01/01/2020Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/01/2020Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/01/20201-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/20207143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
  01/01/2020Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
  01/01/2020Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/01/2020Yıllık Harçların Ödemesi
  01/01/20202019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/01/2020Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/01/20206736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
  01/01/20207020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  01/02/202016-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03/02/202016-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  01/02/20202019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/20202019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
  16/02/20201-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/02/20201-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2020Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/02/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  02/03/2020Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  02/03/2020Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
  02/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  02/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
  10/03/202016-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/03/202016-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  16/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  16/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/03/20201-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  24/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
  25/03/20201-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/03/2020GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  26/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/03/20202019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
  31/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  31/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/03/20207020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
  31/03/20207143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
  31/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  09/04/202016-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/04/202016-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  20/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
  24/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
  27/04/20201-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  27/04/20201-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  27/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  27/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  27/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
  30/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
  30/04/20202019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2020Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  30/04/2020Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  30/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/06/20202019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan - 1 Haziran 2020)

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  11/05/202016-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12/05/202016-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  15/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  18/05/20202020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  18/05/20202020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  27/05/20201-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  27/05/2020GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
  27/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/05/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
  29/05/20201-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 • TARİH VERGİ TÜRÜ
  01/06/20202020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
  01/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
  01/06/20202019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan - 1 Haziran 2020)
  01/06/20202019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)
  01/06/2020Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/06/20202019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
  01/06/2020Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/06/20202020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
  01/06/20202020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
  01/06/2020Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  01/06/2020Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  01/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/06/20207020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
  01/06/20202020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
  01/06/20207143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
  09/06/202016-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/06/202016-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  22/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  22/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/06/20201-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  24/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
  25/06/20201-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  26/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/06/2020Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  30/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  30/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

 •   

 •   

 •   

 •   

 •   

 •   

 • 10/01/201916-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/01/201916-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  15/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  21/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  21/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/01/2019Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  23/01/2019Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/01/2019Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/01/20191-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/01/20191-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  28/01/2019Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  28/01/2019Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  28/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  28/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  28/01/2019Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  28/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  31/01/2019Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  31/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/01/2019Yıllık Harçların Ödemesi
  31/01/20192018 Yılında Kullanılan Defterlerin 2019 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  31/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/01/2019Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/01/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
  31/01/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
  31/01/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

 • 11/02/201916-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  11/02/201916-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  14/02/20192018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  14/02/20192018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler,Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  18/02/20192018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  18/02/20192018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/02/2019Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
  25/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25/02/2019Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
  25/02/20191-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/02/20191-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  28/02/2019Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  28/02/2019Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  28/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  28/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  28/02/2019Ocak 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 11/03/201916-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  11/03/201916-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  25/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25/03/20192018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  25/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/03/2019GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  25/03/20191-15 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  26/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/03/20191-15 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  26/03/2019Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 • 01/04/20192018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  01/04/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/04/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/04/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13.Taksit Ödemesi
  01/04/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11.Taksit Ödemesi
  01/04/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
  09/04/201916-31 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/04/201916-31 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  22/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  22/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  24/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25/04/20192018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  25/04/20191-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/04/2019Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  25/04/2019Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  25/04/20191-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  26/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  30/04/20192018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
  30/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 10/05/201916-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/05/201916-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  14/05/20192019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  14/05/20192019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/05/20192019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  17/05/20192019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/05/2019GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
  23/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/05/20191-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  27/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  27/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  27/05/2019GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  27/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  27/05/20191-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  31/05/20192019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  31/05/20192019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  31/05/20192019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  31/05/20192019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  31/05/20192018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
  31/05/2019Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  31/05/20192018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
  31/05/2019Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
  31/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/05/2019Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/05/2019Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  31/05/2019Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  31/05/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
  31/05/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
  31/05/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

 • 10/06/201916-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  14/06/201916-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  17/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  17/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  17/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  20/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2019Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25/06/20191-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/06/20191-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  26/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 • 01/07/2019Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/07/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/07/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/07/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09/07/201916-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/07/201916-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  16/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  16/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  22/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/07/20191-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25/07/20191-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/07/2019Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  25/07/2019Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  25/07/2019Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  26/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/07/2019Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/07/2019Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/07/2019Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  29/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
  30/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
  31/07/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
  31/07/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
  31/07/20192018 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  31/07/2019Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  31/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/07/2019Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/07/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

 • 09/08/201916-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  15/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  15/08/201916-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/20192019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  15/08/20192019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  19/08/20192019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  19/08/20192019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  26/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/08/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/08/20191-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  26/08/20191-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 • 02/09/2019Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  02/09/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/09/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/09/2019Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/09/201916-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/09/201916-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  16/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  16/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  16/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  23/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/09/20191-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/09/20191-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  30/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/09/2019Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/09/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
  30/09/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
  30/09/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

 • 09/10/201916-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  10/10/201916-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  21/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  21/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/10/2019Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  23/10/2019Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/10/2019Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/10/20191-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/10/20191-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  28/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  28/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  28/10/2019Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  28/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  28/10/2019Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  28/10/2019Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  31/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/10/2019Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 • 11/11/201916-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  11/11/201916-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  14/11/20192019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  14/11/20192019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  18/11/20192019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  18/11/20192019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  20/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  25/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/11/20191-15 Kasım 2019 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  26/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/11/20191-15 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  26/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemes

 • 02/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/12/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
  02/12/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
  02/12/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
  02/12/20192018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  02/12/2019Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  02/12/20192019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  02/12/20192019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  02/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/12/201916-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/12/201916-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  16/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  16/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  16/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  20/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/12/20191-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  25/12/20191-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  26/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  31/12/20192020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  31/12/20192018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  31/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 02/01/2018Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/01/2018Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/01/2018Kasım 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/01/20186552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi
  02/01/2018Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  02/01/20182018 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  10/01/201816-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10/01/201816-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2018Aralık 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2018Aralık 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2018Aralık 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2018Aralık 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2018Aralık 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/01/2018Aralık 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  22/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  23/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  23/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  23/01/2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  24/01/20171-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  24/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/01/20171-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  31/01/2017Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  31/01/2017Yıllık Harçların Ödemesi
  31/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/01/20172017 Yılında Kullanılan Defterlerin 2018 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  31/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/01/2017Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/01/2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 09/02/201816-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  12/02/201816-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  14/02/20182016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  14/02/20182016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  19/02/20182016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  19/02/20182016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  23/02/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  24/02/20181-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  24/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  27/02/201801-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  27/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  27/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  28/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  28/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  28/02/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi
  28/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 09/03/201816-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  12/03/201816-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  23/03/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  26/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  26/03/20181-15 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  26/03/20182016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  26/03/2018GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  26/03/20181-15 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  26/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 • 02/04/20182017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  02/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/04/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi
  10/04/201816-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/04/201816-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  16/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  24/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/04/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  25/04/20182017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  25/04/20181-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/04/2018Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  25/04/2018Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  25/04/20181-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  26/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  30/04/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi
  30/04/20182017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
  30/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 10/05/201816-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  
  10/05/201816-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  14/05/20182018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  14/05/20182018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/05/20182018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  17/05/20182018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  21/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  21/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/05/2018GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
  23/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  23/05/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  24/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/05/20181-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25/05/20181-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  28/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  28/05/2018GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  28/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  28/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  31/05/20182018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  31/05/2018Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  31/05/2018Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
  31/05/20182018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  31/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/05/2018Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  31/05/2018Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  31/05/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 11/06/201816-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  11/06/201816-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  18/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  18/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  18/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  18/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  18/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  18/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  25/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25/06/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  25/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/06/20181-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/06/20181-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  26/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/06/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 • 02/07/2018Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  02/07/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/07/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/07/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  02/07/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi
  10/07/201816-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10/07/201816-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  16/07/2018Haziran 2018 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  20/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/07/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  24/07/20181-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  25/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  25/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  25/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25/07/20181-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  27/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
  30/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
  31/07/2018Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  31/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/07/20186736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
  31/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/07/20182017 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  31/07/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 09/08/201816-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10/08/201816-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  14/08/20182018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  14/08/20182018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  17/08/20182018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  17/08/20182018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/08/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  27/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  27/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27/08/20181-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  31/08/20181-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  31/08/2018Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  31/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/08/2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/07/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 10/09/201816-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11/09/201816-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  17/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  17/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/09/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  25/09/20181-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25/09/20181-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  26/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/09/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 • 02/10/20186736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
  02/10/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  02/10/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  02/10/2018Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09/10/201816-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10/10/201816-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  22/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  22/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/10/2018Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  23/10/2018Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  23/10/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  24/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/10/2018Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/10/20181-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25/10/20181-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/10/2018Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/10/2018Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/10/2018Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  31/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/10/2018Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/10/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 09/11/201816-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  12/11/201816-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  14/11/20182018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  14/11/20182018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  19/11/20182018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  19/11/20182018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  23/11/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  26/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/11/20181-15 Kasım 2018 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  26/11/20181-15 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  26/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  30/11/2018Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  30/11/2018Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  30/11/20182018 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  30/11/20182018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  30/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/11/20186736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
  30/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/11/2018Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/11/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 10/12/201816-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
  11/12/201816-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  17/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  17/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  17/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/12/2018Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  25/12/20181-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  25/12/20181-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  26/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  31/12/2018Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  31/12/20182019 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  31/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/12/2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 01.02.2017Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01.02.2017Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01.02.2017Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.02.20176552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi
  01.02.2017Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  01.02.20172017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  01.10.201716-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01.10.201716-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01.23.2017Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01.23.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01.23.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01.23.2017Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01.23.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  01.24.20171-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01.24.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01.24.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01.25.20171-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.26.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01.26.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01.26.2017Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01.26.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01.26.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01.26.2017Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01.31.2017Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01.31.2017Yıllık Harçların Ödemesi
  01.31.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.31.20172016 Yılında Kullanılan Defterlerin 2017 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  01.31.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01.31.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01.31.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 01.02.2017Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01.02.2017Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01.02.2017Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.02.20176552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi
  01.02.2017Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  01.02.20172017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  01.10.201716-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01.10.201716-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.16.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.20.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01.23.2017Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01.23.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01.23.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01.23.2017Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01.23.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  01.24.20171-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01.24.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01.24.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01.25.20171-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.26.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01.26.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01.26.2017Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01.26.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01.26.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01.26.2017Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01.31.2017Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01.31.2017Yıllık Harçların Ödemesi
  01.31.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.31.20172016 Yılında Kullanılan Defterlerin 2017 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  01.31.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01.31.2017Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01.31.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 03.09.201716-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  03.10.201716-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.15.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.15.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.15.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  03.15.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.15.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.15.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  03.20.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.20.2017Şubat 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.20.2017Şubat 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.20.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  03.20.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.20.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.23.2017Şubat 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  03.23.2017Şubat 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  03.23.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  03.24.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  03.24.20171-15 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  03.27.20172016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  03.27.2017GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  03.27.20171-15 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  03.27.2017Şubat 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  03.27.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  03.27.2017Şubat 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  03.31.20172016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  03.31.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  03.31.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  03.31.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  03.31.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 04.10.201716-31 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.11.201716-31 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  04.17.2017Mart 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.17.2017Mart 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.17.2017Mart 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  04.17.2017Mart 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.17.2017Mart 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.17.2017Mart 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  04.20.2017Mart 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.20.2017Mart 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.20.2017Mart 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.20.2017Mart 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  04.20.2017Mart 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.20.2017Mart 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.24.2017Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  04.24.2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  04.24.2017Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  04.24.2017Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  04.24.2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  04.24.2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  04.24.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  04.25.20172016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  04.25.20171-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  04.25.2017Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  04.25.2017Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  04.25.20171-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  04.26.2017Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  04.26.2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  04.26.2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  04.26.2017Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  04.26.2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  04.26.2017Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 • 05.02.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi
  05.02.20172016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
  05.02.2017Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05.02.2017Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  05.02.2017Mart 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.02.20176552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 15. taksit ödemesi
  05.10.201716-30 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.10.201716-30 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  05.15.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  05.15.20172017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  05.15.20172017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  05.15.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.15.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.15.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  05.15.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.15.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.17.20172017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  05.17.20172017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  05.22.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.22.2017Nisan 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.22.2017Nisan 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.22.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  05.22.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.22.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.23.2017Nisan 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  05.23.2017GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
  05.23.2017Nisan 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  05.23.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  05.24.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  05.25.20171-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  05.25.20171-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  05.26.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  05.26.2017GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  05.26.2017Nisan 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  05.26.2017Nisan 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  05.31.20172017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  05.31.20172016 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)
  05.31.20172017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  05.31.2017Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  05.31.2017Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
  05.31.20172017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  05.31.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05.31.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  05.31.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  05.31.2017Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  05.31.2017Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  05.31.20172016 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)
  05.31.20176736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
  05.31.20172017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  05.31.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 06.09.201716-31 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  06.12.201716-31 Mayıs 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.15.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  06.15.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.15.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  06.15.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.15.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.15.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.20.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.20.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.20.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.20.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  06.20.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.20.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.23.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  06.23.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  06.23.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  06.28.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  06.28.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.28.20171-15 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  06.28.20171-15 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.28.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  06.30.2017Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  06.30.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  06.30.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  06.30.2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  06.30.20176552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 16. taksit ödemesi
  06.30.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 •   

 • 08.09.201716-31 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  08.10.201716-31 Temmuz 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.14.20172017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  08.14.20172017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  08.15.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.15.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.15.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  08.15.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.15.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.15.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  08.17.20172017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  08.17.20172017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  08.21.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.21.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  08.21.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.21.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.21.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.21.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.23.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  08.23.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  08.23.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  08.24.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  08.24.20171-15 Ağustos 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  08.25.20171-15 Ağustos 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  08.28.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  08.28.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  08.28.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  08.31.20176552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
  08.31.2017Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  08.31.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  08.31.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  08.31.2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  08.31.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 09.11.201716-31 Ağustos 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.13.201716-31 Ağustos 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  09.15.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.15.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.15.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  09.15.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.15.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.15.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  09.20.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.20.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.20.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.20.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  09.20.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.20.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.25.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  09.25.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  09.25.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  09.25.20171-15 Eylül 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  09.25.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  09.26.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  09.26.20171-15 Eylül 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  09.26.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  09.26.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  10.02.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  10.02.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  10.02.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.02.20176736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
  10.02.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 10.02.20176736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
  10.02.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  10.02.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  10.02.2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.10.201716-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.10.201716-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10.16.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.16.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.16.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  10.16.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.16.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.16.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  10.20.2017Eylül 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.20.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  10.20.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.20.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.20.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.20.2017Eylül 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.23.2017Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  10.23.2017Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  10.23.2017Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  10.23.2017Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  10.23.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  10.24.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  10.24.2017Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  10.24.20171-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10.25.20171-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.26.2017Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  10.26.2017Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  10.26.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  10.26.2017Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  10.26.2017Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  10.26.2017Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  10.31.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.31.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  10.31.2017Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  10.31.20176552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
  10.31.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 11.09.201716-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  11.10.201716-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.14.20172017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  11.14.20172017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  11.15.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.15.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.15.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  11.15.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.15.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  11.15.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.17.20172017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  11.17.20172017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  11.20.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.20.2017Ekim 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.20.2017Ekim 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.20.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  11.20.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.20.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.23.2017Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  11.23.2017Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  11.23.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  11.24.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  11.24.20171-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  11.27.20171-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  11.27.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  11.27.2017Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  11.27.2017Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  11.30.2017Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  11.30.2017Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  11.30.20172017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  11.30.20172017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  11.30.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11.30.20176736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
  11.30.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  11.30.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  11.30.2017Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • 12.11.201716-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  12.11.201716-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.15.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.15.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  12.15.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.15.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.15.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  12.15.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.20.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.20.2017Kasım 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.20.2017Kasım 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.20.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  12.20.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.20.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12.25.2017Kasım 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  12.25.2017Kasım 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  12.25.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  12.25.20171-15 Aralık 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  12.25.2017Sosyal Güvenlik Primi Hizmet Bildirgesi Beyanı
  12.26.20171-15 Aralık 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  12.26.2017Kasım 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  12.26.2017Kasım 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  12.26.2017Kasım 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01.02.2018Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  01.02.20182018 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  01.02.2018Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01.02.2018Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01.02.2018Kasım 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01.02.2018Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi

 • Tarih Konu
  12.01.2016
  • 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  15.01.2016
  • Aralık 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20.01.2016
  • Aralık 2015 Dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Şans Oyunları Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin ( Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Aralık 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Aralık 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ekim-Kasım-Aralık 2015  Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2015 Aralık ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
  25.01.2016
  • Aralık 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  • Aralık 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Aralık 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Aralık 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2015 Aralık ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
  26.01.2016
  • Aralık 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  • 01–15 Ocak Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi
  • Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Aralık 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 • Tarih Konu
  02.01.2015 ·

   • 6111 Sayılı Kanunun 2,3,4,5,6,7 ve 8. Maddeleri hükümleri uyarınca ödenmesi gereken 17. Taksit Ödemesi
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2014 Aralık Primlerinin Elektronik Ortamda Ödenmesi
  • 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Yıllık Harçların Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

  ·

   • Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  10.02.2015
  • 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  16.02.2015
  • 2014 Yılı 4.üncü Üç Aylık Vergilendirme Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Beyanı
  17.02.2015
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

  ·

   • Ocak 2015 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  • 2015 Yılı 4.üncü Üç Aylık Vergilendirme Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesinin Ödemesi
  20.02.2015
  • Ocak 2015 Dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Şans Oyunları Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin ( Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödemesi
  24.02.2015
  • Ocak 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ocak 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ocak 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı

  ·

   • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2015 Ocak ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  25.02.2015
  • 01-15 Şubat 2015 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  26.02.2015
  • Ocak 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

  ·

   • Ocak 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

  .

 • Tarih Konu
  02.03.2015
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

  ·

   • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2015 Ocak Ayı Primlerinin Elektronik Ortamda Ödenmesi
  • Ocak 2015 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.03.2015
  • 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  17.03.2015
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20.03.2015
  • Şubat 2015 Dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Şans Oyunları Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin ( Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödemesi
  24.03.2015
  • Şubat 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı

  ·

   • Şubat 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
   • Şubat 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
   • Şubat 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2015 Şubat ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
  25.03.2015 ·

   • 2014 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi (tam otomasyona geçirilmiş vergi dairelerine kayıtlı mükelleflerce)
  • 01-15 Mart 2015 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  26.03.2015
  • Şubat 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  31.03.2015
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2015 Şubat Ayı Primlerinin Elektronik Ortamda Ödenmesi
  • 2015 Yılına İlişkin Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • 6111 Sayılı Kanunun 2,3,4,5,6,7 ve 8. maddeleri hükümleri uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
  • 2014 Yılına ilişkin Bilanço Esasına Göre Defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri için Kesin Mizan Bildirimi

 • Tarih Konu
  01.04.2015 ·

   • 2015 yılına ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilmeye başlanması(1-Nisan – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
  • 2015 yılına ait vergi levhasının internet üzerinden alınmaya başlanması(1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
  10.04.2015
  • 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  15.04.2015
  •  Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  21.04.2015
  • Mart 2015 Dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Şans Oyunları Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin ( Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödemesi
  24.04.2015
  • Mart 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Mart 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  • Mart 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2015 Mart ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
  27.04.2015 ·

   • 2014 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
   • 01-15 Nisan Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  • Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  28.04.2015
  • Mart 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  30.04.2015
  • Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

  ·

   • Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
   • 2014 Yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Kesin Mizan Bildirimi
   • 2014 Yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 02.05.2016
  • Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Ba)
  • 2015 Yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Kesin Mizan Bildirimi
  • 2015 Yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ödemesi
  • Mart 2016 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  10.05.2016        • 16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  16.05.2016        • 2016 Yılı 1’inci Üç Aylık Vergilendirme Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Beyanı

  • Nisan 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

   • 2016 Yılı 1’inci Üç Aylık Vergilendirme Dönemine ait Geçici Vergisinin Ödemesi
  20.05.2016 • Nisan 2016 Dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Şans Oyunları Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin ( Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödemesi

  23.05.2016 • Nisan 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı

  • Nisan 2016 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı

  • GVK Geçici 61. Mad. Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Elektronik Ortamda Beyanı

  24.05.2016 • Nisan 2016 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25.05.2016  • Nisan 2016 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı

  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2016 Nisan ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

  26.05.2016 • 01-15 Mayıs 2016 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

  • GVK Geçici 61. Mad. Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

  31.05.2016 ·  Sosyal Güvenlik Kurumuna 2016 Nisan Ayı Primlerinin Ödenmesi

  • Nisan 2016 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

  • 2016 yılı Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik (konut dışı binalar hariç) Vergisi 1.Taksitlerinin Ödenmesi

  • Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit ödemesi

  • Vergi Levhasının internet ortamından yazdırılarak alınması

  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamında Bulunan Şirket, Şube ve İrtibat Büroları için 2015 Yılı Faaliyetleri ile ilgili Bildirim Yükümlülüğünün yerine getirilmesi

  • Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

  • Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

  • 2016 Yılına ait Mükellef Bilgilerinin Bildiriminin Son Gün

  • Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

 • Tarih Konu
  09.06.2016 • 16-31 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
  10.06.2016 • 16-31 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Ödemesi
  15.06.2016 • Mayıs 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

  20.06.2016 • Mayıs 2016 Dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Şans Oyunları Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin ( Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödemesi

  23.06.2016 • Mayıs 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı

  • Mayıs 2016 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı

  24.06.2016 • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2016 Mayıs ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı

  27.06.2016 • 01-15 Haziran 2016 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

   

  • Mayıs 2016 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

  30.06.2016 • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2016 Mayıs Ayı Primlerinin Elektronik Ortamda Ödenmesi

   

  6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 10. taksit ödemesi

   

  • Mayıs 2016 dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

   

  • Mayıs 2016 dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

   

  • Mayıs 2016 dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

   

  • Kayıtlı Bulunulan Odalara Yıllık ve Munzam Aidatların 1. Taksitlerinin Ödenmesi

 • Tarih Konu
  11.07.2016 •16-30 Haziran  Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
  15.07.2016 • Haziran 2016 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

   

  • Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi


  • Haziran 2016 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi


  • Haziran 2016 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

   

  • Haziran 2016 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi  


  • Haziran 2016 Dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve ödemesi

  20.07.2016 • Haziran  2016 Dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi

   

  • Haziran  2016 Dönemine ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin ( Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödemesi

  25.07.2016 • 01-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi                 

   

    • Haziran 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı


  • Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı 

   

  • Haziran 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı


  • Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı 


  • Haziran 2016 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı


  • Haziran 2016 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı


  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2016 Haziran ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi


  • Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı


  • Haziran 2016 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı

   

                                     

  26.07.2016  • Haziran 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi


  • Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

   

  • Haziran 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi


  • Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi


  • Haziran 2016 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi


  • Haziran 2016 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


  • Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


  • Haziran 2016 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

  01.08.2016 • Haziran 2016 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


  • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.Taksit Ödemesi


  • 2015 Yılına İlişkin Gelir Vergisinin 2.Taksit Ödemesi


  • Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


  • Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

   

  • Sosyal Güvenlik Kurumuna 2016 Haziran ayı Prim Ödemesi

 • 01/08/2016 2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/08/2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  10/08/2016 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2016 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/08/2016 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  17/08/2016 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  17/08/2016 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  23/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/08/2016 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25/08/2016 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  26/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  31/08/2016 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  31/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/08/2016 Temmuz 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/08/2016 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 11. taksit ödemesi

 • 09/09/2016 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16/09/2016 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/09/2016 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  26/09/2016 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 10/10/2016 16-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  17/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24/10/2016 Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/10/2016 Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  24/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  24/10/2016 Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  25/10/2016 1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/10/2016 Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  26/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/10/2016 Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  26/10/2016 Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  31/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  31/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  31/10/2016 Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  31/10/2016 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 12. taksit ödemesi

 • 10/11/2016 16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  14/11/2016 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  14/11/2016 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  15/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/11/2016 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  17/11/2016 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  21/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  25/11/2016 1-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  28/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  28/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  28/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  30/11/2016 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  30/11/2016 2016 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  30/11/2016 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  30/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  30/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  30/11/2016 Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 • 12/12/2016 16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  23/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  26/12/2016 1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  26/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  26/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  26/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26/12/2016 1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi