Hizmetlerimiz

Türkerler, Türk  Vergi  Mevzuatının  sıkça değişen yapıya sahip olması  ve  bu  değişkenliğin  beraberinde getirdiği  karmaşıklığı  giderme  konusunda, bilgi  ve deneyimi  ile  müşterilerine  sürekli  olarak danışma, bilgilendirme  ve  sorunlarını giderme  konusunda  yardımcı  olmaktadır.

Bu  çerçevede ,  globalleşen  dünyada  firmaların    vergi  yükümlülüklerinin  belirlenmesi   konusunda  profesyonel  anlamda  destek almalarına ihtiyaç duyulmakta, kurum olarak  biz de  vergisel  ve  mali konularda   uzman  ve  deyimli  kadromuz  ile   mevzuat  ve  uygulama  değişikliklerinin müşterilerimize doğrudan  yansıtılması, mali  ve  vergisel  yükümlülüklerde  azami  faydayı  sağlama  konusunda   hizmet  vermekteyiz.

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Türkerler, Türk  Vergi  Mevzuatının  sıkça değişen yapıya sahip olması  ve  bu  değişkenliğin  beraberinde getirdiği  karmaşıklığı  giderme  konusunda, bilgi  ve deneyimi  ile  müşterilerine  sürekli  olarak danışma, bilgilendirme  ve  sorunlarını giderme  konusunda  yardımcı  olmaktadır.Bu  çerçevede ,  globalleşen  dünyada  firmaların    vergi  yükümlülüklerinin  belirlenmesi   konusunda  profesyonel  anlamda  destek almalarına ihtiyaç duyulmakta, kurum olarak  biz de  vergisel  ve  mali konularda   uzman  ve  deyimli  kadromuz  ile   mevzuat  ve  uygulama  değişikliklerinin müşterilerimize doğrudan  yansıtılması, mali  ve  vergisel  yükümlülüklerde  azami  faydayı  sağlama  konusunda   hizmet  vermekteyiz.

Denetim ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

Denetim  ve  Mali  Danışmanlık   Hizmetleri  bölümünde, “ Şirketlerin  Sürekliliği”  prensibinin  önceliğinde, kurumsal   yönetimin   şirket  yönetimine, ortaklarına  ve diğer  üçüncü  kişi ve  kurumlara  sunmuş  olduğu  mali  tablo  ve  diğer  bilgilerin, Sermaye  Piyasası  Kurulu,  Uluslararası  Muhasebe  Standartları   veya  diğer kabul  görmüş  muhasebe standartlarına   uygunluğu   konusunda   finansal  raporlama  ve  bağımsız  denetim  çalışmaları  yer  almaktadır.

Mali Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye’nin değişen ve rekabeti yüksek pazarlarında en etkili iş stratejilerini oluşturabilmeleri için sahip olduğumuz tecrübeli danışmanlarımız ile müşterilerimize mali hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Önerilerimizi hazırlarken müşterilerimiz stratejik hedeflerine odaklanmakta; iş ölçekleri(KOBİ/ halka açık) ve faaliyet düzeyleri(ulusal/uluslararası) göz önünde bulundurmaktayız. Amacımız müşterilerimizin olası iş risklerini belirlemek, bu risklerin azaltılmasına yönelik en avantajlı ve anahtar durumdaki yasal hüküm ve uygulamaları seçerek kendilerini üstün kılmaktır.