Sektörler

Üretim

Üretim sektöründeki firmalar işlerini büyütme ve finans kaynaklarına erişimdeki kısıtlamalar, yüksek ham madde maliyetleri, iş gücüyle ilgili yapıların yeterince esnek olmaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan marj ve kârlılık sıkıntıları gibi sık karşılaşılan sorunlara çözüm bulma arayışındadır. Türkerler, işletmenizi bu sorunların üstesinden gelecek şekilde yapılandırmanıza yardımcı olabilir.


Sunduğumuz çözümler;

• Mali Hukuk Hizmetleri
• Şirket Birleşmeleri ve Alımlara Yönelik Hizmetler
• Danışmanlık Hizmetleri
• Yasal  Bağımsız  Denetimler
• Özel  Amaçlı  Bağımsız  Denetimler
• İç  Kontrol  Sistemlerinin  İncelenmesi
• Mali  Analiz  ve  Risk  Değerlendirmesi
• Uygunluk  İncelemeleri
• Vergi Denetimi (Tam Tasdik) Hizmetleri
• Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
• Vergi Planlaması Hizmetleri
• Diğer Tasdikler
• Sirküler Hizmeti


Neden Türkerler?

Türkerler işletmelerin büyüme fırsatlarını değerlendirebilmesinde onlara yardımcı olmaktadır. Fırsatlar arasında yeni iş kolları, yeni coğrafi pazarlar, iş gücü alanında daha efektif düzenlemeler, satışların geliştirilmesi, maliyetlerin kontrol altına alınması ya da azaltılması ya da verimliliği artırma sayılabilir. Durum ne olursa olsun, yöneticilerimiz sorularınıza yanıt alabilmenizi sağlayacaktır.