Hizmetlerimiz

Denetim Hizmetleri

Denetim  ve  Mali  Danışmanlık   Hizmetleri  bölümünde, “ Şirketlerin  Sürekliliği”  prensibinin  önceliğinde, kurumsal   yönetimin   şirket  yönetimine, ortaklarına  ve diğer  üçüncü  kişi ve  kurumlara  sunmuş  olduğu  mali  tablo  ve  diğer  bilgilerin, Sermaye  Piyasası  Kurulu,  Uluslararası  Muhasebe  Standartları   veya  diğer kabul  görmüş  muhasebe standartlarına   uygunluğu   konusunda   finansal  raporlama  ve  bağımsız  denetim  çalışmaları  yer  almaktadır.
  • Yasal  Bağımsız  Denetimler
  • Özel  Amaçlı  Bağımsız  Denetimler
  • İç  Kontrol  Sistemlerinin  İncelenmesi
  • Mali  Analiz  ve  Risk  Değerlendirmesi
  • Uygunluk  İncelemeleri