Sektörler

Turizm

Turizm alanındaki fırsatlardan yararlanmak isteyen dinamik işletmelerin hızlı ve hedef odaklı bir biçimde çalışması gerekmektedir. Türkerler’de bu hızlı değişen sektörde başarı için neyin gerektiğini biliyoruz.

Birçok işletme kendini bir kemer sıkma döngüsüne hapsolmuş bulurken, kuruluşunuzun gelişmek için gereken yapı, yönetim ve yönetişime sahip olmasını sağlamanıza yardımcı olabiliriz.


Sunduğumuz çözümler;

• Mali Hukuk Hizmetleri
• Şirket Birleşmeleri ve Alımlara Yönelik Hizmetler
• Danışmanlık Hizmetleri
• Yasal  Bağımsız  Denetimler
• Özel  Amaçlı  Bağımsız  Denetimler
• İç  Kontrol  Sistemlerinin  İncelenmesi
• Mali  Analiz  ve  Risk  Değerlendirmesi
• Uygunluk  İncelemeleri
• Vergi Denetimi (Tam Tasdik) Hizmetleri
• Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
• Vergi Planlaması Hizmetleri
• Diğer Tasdikler
• Sirküler Hizmeti


Neden Türkerler?

Sektör hakkındaki derin bilgimizden hareketle turizm sektöründeki şirketlerin faaliyet gösterdiği ortamdaki değişimlerin üstesinden gelmenize yardımcı oluruz.

Global ekonomideki döngüleri ve sosyal medya ve internet tabanlı seyahat acentelerinden yeni çağın tüketicilerine, yeşil işletmelerden piyasada kendisini yeni hissettiren sorunlara kadar konaklama ve turizm alanındaki trendleri iyi anlıyoruz. Tüm bu sorunlar ve daha birçokları karşısında, konaklama sektöründeki büyümenin altında yatan etkenlerin de farkında olarak, bir plan hazırlamada, maliyetleri yönetmede, esnek kurumlar oluşturmada ve büyümeyi finanse etmede sizinle birlikte çalışabiliriz.

Gerek alışılmış gerekse yeni gelişen pazarlar konusundaki bilgimizle, yeni trendleri kapsayacak şekilde büyümenize ve genişlemenize yardımcı olabiliriz.