Hizmetlerimiz

Mali Danışmanlık

Türkiye’nin değişen ve rekabeti yüksek pazarlarında en etkili iş stratejilerini oluşturabilmeleri için sahip olduğumuz tecrübeli danışmanlarımız ile müşterilerimize mali hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Önerilerimizi hazırlarken müşterilerimiz stratejik hedeflerine odaklanmakta; iş ölçekleri(KOBİ/ halka açık) ve faaliyet düzeyleri(ulusal/uluslararası) göz önünde bulundurmaktayız. Amacımız müşterilerimizin olası iş risklerini belirlemek, bu risklerin azaltılmasına yönelik en avantajlı ve anahtar durumdaki yasal hüküm ve uygulamaları seçerek kendilerini üstün kılmaktır.

MALİ HUKUK HİZMETLERİ
• Şirket Kuruluş İşlemleri
• Sözleşme, tüzük, isim ve adres değişiklikleri
• Halka Arza yönelik danışmanlık hizmetleri
• Vergi İdaresi, Ticaret Odası ve SPK idaresi ile yapılacak uzlaşmalara yönelik destek ve danışmanlık
• Yabancılar için yatırım izinlerinin alınması ve yönlendirici hizmetler.
• Vergi davalarına yönelik danışmanlık
• Tasfiye işlemleri

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE ALIMLARA YÖNELİK HİZMETLER
• Sözleşme seçimi ve yapılandırılması
• Girişim ortaklıkları, şirket alış-satışına yönelik tarama ve geçiş süreci planlaması.
• Vergi ve Finans Planlaması
• Değerleme işlemleri ve emeklilik yükümlülüklerinin devri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• Nakit ve Varlık Yönetimi
• Banka İlişkileri ve Kredi Görüşmeleri
• Aile şirketlerinde Sürdürülebilirlik
• Benchmarking/Sektörel Kıyaslama
• Yönetim Danışmanlığı (Kriz Yönetimi)