YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞI KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇILMIŞTIR