ASGARİ ÜCRET TUTARI

(16) Yaşını Doldurmuş Olanlar
(01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında)

NET ASGARİ ÜCRET

17.002,12 TL

Brüt Asgari Ücret

20.002,50 TL

SSK Primi İşçi Payı (% 14)

  2.800,35 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

     200,03 TL

Gelir Vergisi Matrahı

17.002,12 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi (% 15)

         0,00 TL

Damga Vergisi (Binde 7,59)

         0,00 TL

Kesintiler Toplamı

         0,00 TL

 

 

İHBAR SÜRELERİ ve İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI

Hizmet Akdi Sona erdirilirken dikkate alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları(*)

HİZMET SÜRESİ

BİLDİRİM SÜRESİ

İHBAR TAZMİNATI TUTARI

 6 aydan az olan çalışma dönemi için

2 hafta

2 Haftalık Ücret

 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için

4 hafta

4 Haftalık Ücret

 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için

6 hafta

6 Haftalık Ücret

 3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için

8 hafta

8 haftalık Ücret

(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

 

 

 

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarları

DÖNEM

TUTAR

01.01.2024 – 30.06.2024 Tarihleri arası

35.058,58 TL

01.07.2023 – 31.12.2023 Tarihleri arası

23.489,83 TL

01.01.2023 – 30.06.2023 Tarihleri arası

01.07.2022 – 31.12.2022 Tarihleri arası

19.982,83 TL

15.371,40 TL

  
  
  
  

 

 

 

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

UYGULANDIĞI DÖNEM

TABAN ÜCRET

TAVAN ÜCRET

01.07.2023-31.12.2023

20.002,50 TL

150.018,90 TL

01.07.2023-31.12.2023

13.414,50 TL

100.608,75 TL

 

 

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR ve TUTARLARI 

Sigorta Primine Tabi Olmayan Sosyal Yardımlar
(Yemek Yardımı ile Aile ve Çocuk Yardımı Tutarları)

DÖNEMİ

YEMEK PARASI (GÜNLÜK)

ÇOCUK ZAMMI  (AYLIK)

AİLE ZAMMI (AYLIK)

01.01.2018 – 31.12.2018

4,06 TL

40,59 TL

   202,50 TL

01.07.2019 – 31.12.2019

5,12 TL

51,17 TL

   255,84 TL

01.01.2020 – 30.06.2020

5,89 TL

58,86 TL

   294,30 TL

01.07.2021 – 31.12.2021

7,16 TL

71,55 TL

   357,75 TL

01.01.2022 – 30.06.2022

10,02 TL

100,08 TL

   500,40 TL

01.07.2022 – 31.12.2022

01.01.2023 – 30.06.2023

01.07.2023 – 31.12.2023

01.01.2024 – 30.06.2024

51,01 TL

78,90 TL

105,75 TL

157,69 TL

110,00 TL

200,16 TL

268,29 TL

400,05 TL

   550,40 TL

1.000,80 TL

1.341,45 TL

2.025,00 TL

 

 

SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ORANLARI

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları

4/A KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI

SİGORTALI PAYI

İŞVEREN PAYI

TOPLAM

TOPLAM

%7,5

%24,5

%32

SSK emeklilerinde prime esas kazanç üzerinden

%7,5

%22,5

%30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

%2

%2

 

 

 

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU  PRİM ORANLARI 

SSK Prim Oranları(4/a)kapsamında

PRİM

SİGORTALI PAYI

İŞVEREN PAYI

TOPLAM

TOPLAM

%14

%20,5-23,5

%34,5-37,5

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

%2

%2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

%9

%11

%20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri için)

%9

%12-14

%21-23

Genel Sağlık Sigortası Primi

%5

%7,5

%12,5

 

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU  PRİM ORANLARI 

SSK Prim Oranları(4/b)kapsamında

PRİM

TOPLAM

TOPLAM

%34,5

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

%2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

%20

Genel Sağlık Sigortası Primi

%12,5