BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME TÜRÜ

VERİLME SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının 1’i ile 31. günü Akşamına Kadar

1. Taksit Mart Ayı Sonu
2. Taksit Temmuz Ayı Sonu

Yıllık Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının 1’i ile 30. günü Akşamına Kadar

Nisan Ayı Sonuna Kadar
(Tamamı)

Geçici Vergi (01-03 Dönemi)
Geçici Vergi (04-06 Dönemi)
Geçici Vergi (07-09 Dönemi)

Aylık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

17 Mayıs Akşamına Kadar
17 Ağustos Akşamına Kadar
17 Kasım Akşamına Kadar

Takip Eden Ayın 26. günü Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 17. günü Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar

   

Üç Aylık Muhtasar (01-03 Dönemi)
Üç Aylık Muhtasar (04-06 Dönemi)
Üç Aylık Muhtasar (07-09 Dönemi)
Üç Aylık Muhtasar (10-12 Dönemi)

26 Nisan Akşamına Kadar
26 Temmuz Akşamına Kadar
26 Ekim Akşamına Kadar
26 Ocak Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar

Katma Değer Vergisi

Takip Eden Ayın 28. günü Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 28. günü Akşamına Kadar

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)

Takip Eden Ayın 15. günü Akşamına Kadar

Beyanname Verme Süresi İçinde

Damga Vergisi Beyannamesi

Ertesi Ayın 26. günü Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar

GVK.’nun Geçici 67’nci Maddesine Göre Verilecek Beyanname

Takip Eden Ayın 26. günü Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar

KVK’nun 15 ve 30’ncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifat İle İlgili Muhtasar Beyanname

Takip Eden Ayın 26. günü Akşamına Kadar

Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar

   

Özel Beyanname

Özel Beyanname Verilmesi Gereken Gelirlerin İktisap Tarihinden İtibaren 15 gün İçinde

Beyanname Verme Süresi İçinde

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

I. Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25’nci günü, ikinci 15 günlük dönem için takip eden ayın 10’ncu günü akşamına kadar

II. Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15’nci günü akşamına kadar

III. sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.

Beyanname Verme Süresi İçinde

FATURA DÜZENLEME VE SABİT KIYMETLERDE GİDER YAZMA ÜST SINIRI

Fatura Düzenleme Zorunluluğu Alt Sınırı

YIL

TUTAR

2018

1000 TL

2019

1200 TL

2020

1400 TL

2021

1500 TL

2022

2000 TL

2023

4400 TL

2024

6900 TL

  

Sabit Kıymetlerde Gider Yazma Üst Sınırı

YIL

TUTAR

2018

1000 TL

2019

1200 TL

2020

1400 TL

2021

1500 TL

2022

2000 TL

2023

4400 TL

2024

6900 TL

  

GECİKME ZAMMI-GECİKME FAİZİ ve PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları

DÖNEMİ

ORANI AYLIK

ORANI YILLIK

14.11.2023’DAN İTİBAREN

3,50%

36%

   
   
   

21.07.2022-13.11.2023 tarihleri arasında

2,50%

30%

30.12.2019-20.07.2022 tarihleri arasında

1,60%

19,2%

02.10.2019-29.12.2019 tarihleri arasında

2%

24%

01.07.2019-02.10.2019 tarihleri arasında

2,5%

30%

05.09.2018-30.06.2019 tarihleri arasında

2%

24%

19.10.2010-04.09.2018 tarihleri arasında

1,4%

16,8%

   
   
   

GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNA YARDIMLAR

Gelir Vergisi’ne Tabi Olmayan Yemek Yardımı Tutarları

YIL

GÜNLÜK TUTAR

2020

  23,02 TL

2021

  25,00 TL

01.01.2022-30.06.2022

  34,00 TL

01.07.2022-31.12.2022

  51,00 TL

2023

110,00 TL

2024

170,00 TL

  

(*) KDV Hariç Tutarı

İşveren tarafından hizmet erbabına ödenen evlenme ve doğum yardımlarının, çalışanın brüt aylığının iki katına veya buna tekabül eden  gündeliklerinin tutarına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. (GVK Md.25/5)

KİRA GELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI 

Gayrimenkul Sermaye İradında Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarı

YIL

TUTAR

2018

4.400,00 TL

2019

5.400,00 TL

2020

6.600,00 TL

2021

7.000,00 TL

2022

9.500,00 TL

2022

21.000,00 TL

2024

33.000,00 TL

MENKUL SERMAYE İRADI BEYAN SINIRI

YIL

TUTAR

2018

34.000,00 TL

2019

40.000,00 TL

2020

49.000,00 TL

2021

53.000,00 TL

2022

70.000,00 TL

2023

150.000,00 TL

2024

230.000,00 TL

(NOT: Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin (c) fıkrasına göre beyan sınırı olup, bu gelirin yanında stopaja tabi Serbest Meslek Kazancı v.b. gelir unsurlarının olması halinde, bu nevi gelirlerin toplamının 30.000,00 TL’yı aşıp, aşmadığı beraber değerlendirilerek beyan sınırı tespit edilecektir.)

MENKUL SERMAYE İRADI İNDİRİM ORANI 

YIL

ORAN

2017

%100,00

2018

%100,00

2019

%100,00

2020

%85,10

2021

%100,00

2022

%100,00

2023

2024

%100,00

%100,00

REESKONT ve AVANS FAİZ ORANLARI 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları (01.04.2024’den itibaren)

Reeskont İşlemlerinde

50,75%

Avans İşlemlerinde

51,75%